Get Adobe Flash player

Aktualności

 


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA PREZESA SPÓŁKI

Rada Nadzorcza Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółka z o.o. w Augustowie informuje, że konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki został zakończony.

Wyłoniony został kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pan Bartosz Andrzej Buczyński.

 

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Wodociągów i Kanalizacji miejskich Spółka z o.o. w Augustowie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Zgłoszenia należy składać w terminie do 29 listopada 2018r. do godz. 15:00 w siedzibie spółki ul. Filtrowa 2 16-300 Augustów lub przesyłać pocztą na adres Spółki (decyduje data wpływu do Spółki).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin konkursu jest dostępny do pobrania w załączonych plikach.

Informacja od Pracodawcy.

Ogłoszenie o naborze na Prezesa WiKM.

Regulamin konkursu na Prezesa WIKM

OGŁOSZENIE

Poszukujemy pracownika na stanowisko odczytywacza urządzeń pomiarowych

 

OGŁOSZENIE - UNIEWAŻNIONE

Rada Nadzorcza Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółka z o.o. w Augustowie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Zgłoszenia należy składać w terminie do 31 lipca 2018r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółki ul. Filtrowa 2 16-300 Augustów lub przesłać pocztą na adres Spółki (decyduje data wpływu do Spółki).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin konkursu jest dostępny do pobrania w załączonych plikach.

Ogłoszenie o naborze na Prezesa

Regulamin konkursu na Prezesa

Informacja od Pracodawcy

 

 

Komunikat

Z dniem 01 czerwca 2018r. wchodzi nowa cena za przyjęcie nieczystości ciekłych - bytowych z wozów asenizacyjnych w wysokości 5,81 zł za 1m3 (netto).

 

 

 

Poszukujemy pracowników.

Złóż aplikację do pracy w WiKM Sp. z o.o. w Augustowie.

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie poszukuje pracowników na następujące stanowiska:

 

1. Monter – konserwator sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, wymagania:

- dyspozycyjność,

- umiejętność współpracy w zespole,

- pracowitość oraz komunikatywność,

- sumienność i rzetelność;

 

2. Operator urządzeń oczyszczania ścieków, wymagania:

- dyspozycyjność,

- umiejętność współpracy w zespole,

- pracowitość oraz komunikatywność,

- sumienność i rzetelność;

Oferujemy:

- pracę w firmie o stabilnej i ugruntowanej pozycji;

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

- atrakcyjne warunki pracy;

- finasowanie niezbędnych szkoleń;

- możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

 

Osoby zainteresowane zachęcamy do założenia dokumentów aplikacyjnych (życiorys zawodowy z opisem wykonywanych prac oraz list motywacyjny) opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Filtrowa 2,16 – 300 Augustów, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2016r. poz. 922)”

 

w Sekretariacie Wodociągów i Kanalizacji Miejskich sp. z o.o. w Augustowie, ul. Filtrowa 2, 16 – 300 Augustów, przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: z dopiskiem: nabór na stanowisko: ”Kierowca kat. C”, „Monter – konserwator sieci” lub „Operator urządzeń oczyszczalni ścieków”

 

 

Ogłoszenie

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o.w Augustowie uprzejmie informuje, iż odstępujemy od poboru opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków przez inkasentów w formie gotówki. Jednocześnie informujemy, że płatność za nasze usługi można dokonywać bezprowizyjnie w kasie Spółki przy ul. Filtrowej 2 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. Ponadto opłat można dokonywać w formie przelewu bankowego za pośrednictwem internetu lub przelewem tradycyjnym w kasach banków oraz wszystkich placówkach Poczty Polskiej. Osobom zainteresowanym dokonywaniem opłat za pomocą przelewu tradycyjnego wraz z fakturą zostanie dołączony wypełniony druk przelewu. Nasi inkasenci chętnie udzielą Państwu wyczerpujących informacji dotyczących wprowadzanych zmian.

Ogłoszenie o kontrolach w zakresie gospodarki wod - kan na posesjach pod kątem podłączeń do sieci wod. i okan.

Nabór na stanowisko odczytywacza urządzeń pomiarowych