Get Adobe Flash player
Start O nas Organizacja Spółki

Organizacja Spółki

 • Prezes WiKM Sp. z o.o. w Augustowie – mgr inż. Andrzej Szymonik
 • Główny Księgowy Prokurent – mgr Janusz Roszkowski (pok. 16)

 

 • Sekretariat (pok.15)

Helena Grzymkowska - inspektor d/s administracyjno - gospodarczych

 

 • Dział Techniczno – Inwestycyjny (pok.14)

- wydawanie warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci wod. – kan.

- uzgadnianie dokumentacji projektowej

- przygotowanie i obsługa inwestycji

mgr inż. Ewa Mużyło – Zawadzka – Specjalista d/s technicznych

mgr inż. Hubert Wasilewski - Specjalista d/s technicznych

mgr inż. Jakub Rybicki - Inspektor d/s technicznych • Dział Sprzedaży (pok. 11,12)

- zawieranie umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków

- odczyty wodomierzy

- rozliczanie odbiorców z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków

- rozpatrywanie reklamacji

Jadwiga Chełmińska – Kierownik działu sprzedaży

inż. Agnieszka Bartoszewicz – Inspektor d/s sprzedaży

mgr Malwina Szymańska – Inspektor d/s sprzedaży

 • Inkasenci:

Janina Chełmińska - odczytywacz wodomierzy inkasent

Bogusława Urbanik - odczytywacz wodomierzy

Zbigniew Borowik - odczytywacz wodomierzy inkasent • Dział Księgowości (pok. 19)

Małgorzata Juklaniuk – specjalista d/s księgowości

mgr Magdalena Kulmaczewska – asystent d/s księgowości


 • Dział zatrudnienia i płac (pok. 21)

Bożenna Zysik – specjalista d/s kadr i płac

Danuta Gorajewska – specjalista d/s kadr i płac


 • Dział BHP i p.poż. (pok.22)

Andrzej Kubik – specjalista d/s oc BHP i p.poż.


 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji (pok. 18)

- bieżąca eksploatacja sieci wod. – kan.

- odbiory techniczne przyłączy wod. – kan.

- realizacja inwestycji wod. – kan.

Bogdan Jedliński - Kierownik wodociągów


 • Oczyszczalnia Ścieków:

ul. Słowackiego 70

16 – 300 Augustów

tel: 87 643 28 69

mgr inż. Jacek Potapowicz – Kierownik Oczyszczalni Ścieków


 • Laboratorium:

ul. Słowackiego 70

16 – 300 Augustów

tel: 87 643 28 69


inż. Bogusława Kwiecień – Główny Technolog