Get Adobe Flash player
Start Usługi Cennik usług wodociągowych

Cennik usług wodociągowych

Cennik usług wodociągowo - kanalizacyjnych świadczonych przez Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie nie objętych taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2017 z dn. 29 września 2017r.

w sprawie: wprowadzenia cennika usług świadczonych przez WiKM Sp. z o.o. w Augustowie

 

l.p.

Nazwa usługi

Jednostka

Cena netto

(pln)

1.

Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Klienta

1.1.

wodomierz domowy Ø 15 mm

usługa

268,09

1.2.

wodomierz domowy Ø 20 mm

usługa

277,68

1.3.

wodomierz domowy Ø 25 mm

usługa

683,32

1.4.

wodomierz domowy Ø 32 mm

usługa

755,50

1.5.

wodomierz domowy Ø 40 mm

usługa

909,70

1.6.

wodomierz przemysłowy Ø 50 mm

usługa

940,88

1.7.

wodomierz przemysłowy Ø 65 mm

usługa

1 049,45

1.8.

wodomierz przemysłowy Ø 80 mm

usługa

1 091,03

1.9.

wodomierz przemysłowy sprzężony Ø 50/2,5 mm

usługa

3 152,71

1.10

wodomierz przemysłowy sprzężony Ø 80/2,5 mm

usługa

3 349,06

2.

Plombowanie i rejestracja wodomierza - podlicznika

usługa

58,00**

3.

Zamknięcie lub otwarcie dopływu wody na przyłączu

usługa

60,00**

4.

Przyjęcie nieczystości ciekłych - bytowych z wozów asenizacyjnych

1m3

4,77

5,81*

* obowiązuje od 01 czerwca 2018r.

**obowiązuje od 01 marca 2019r.

Informacja o zasadach naliczania cen:

1. Określone w cenniku ceny podwyższa się o:

30% - za usługi świadczone poza godzinami pracy w dni robocze

50% - za usługi świadczone w wolne soboty, niedziele i święta;

2. Określone w cenniku ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.

3. Niniejszy cennik obowiązuje od 1 października 2017r.

4. Podstawa prawna: Uchwała nr 2/2017 Zarządu Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółka z o.o. w Augustowie z dnia 29 września 2017r. w sprawie wprowadzenia cennika usług świadczonych przez Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie nie objętych taryfą za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków.

5.** Podstawa prawna: Uchwała nr 2/2019 Zarządu Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółka z o.o. w Augustowie z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmiany cennika usług świadczonych przez WiKM Spółka z o.o.o w Augustowie.